Hoeveel decibel is toegestaan motor

28.09.2019
Auteur: Nika

Heb zelf ook al regelmatig zitten rondspeuren naar info over niet originele uitlaten op oude motoren. De normen nog lager stellen zou simpelweg betekenen dat een aantal motortypes dat nu nog probleemloos rondrijdt gewoonweg zou moeten verdwijnen of in een afgeknepen versie op de markt zou moeten worden gebracht.

Bepalingen met betrekking tot elk nieuw voertuigtype dat wordt goedgekeurd vanaf 1 mei

Ten einde de latere controle van het geluidsniveau van de in het verkeer zijnde bromfietsen te vergemakkelijken wordt bovendien het geluiddrukniveau op korte afstand van de monding van de uitlaatinrichting geluiddemper overeenkomstig onderstaande voorschriften gemeten. Overal Onderwerpen Dit forum Dit onderwerp.

Even los van deze:want RDW is idd niet zo streng als ze zouden kunnen zijn Waarom bestaat er dan nog een e-keur, als men kennelijk elk product mag gebruiken? Zondag Bron: www. Naast de WOT-test wordt het geluidsvolume ook nog eens met stationair draaiende motor getest.

Type bromfiets voor wat betreft het geluidsniveau en de uitlaatinrichting! In dit geval wordt aan het voorschrift sub 2, hoeveel decibel is toegestaan motor.

Volgens het RDW zit bij het zelfde toerental al een paar db verschil In het keuringsrapport dat wordt opgesteld volgens het model als in bijlage 4 bij dit hoeveel decibel is toegestaan motor worden alle voor de meetresultaten belangrijke omstandigheden en invloeden vermeld. Het versnellingstraject moet waterpas zijn; het oppervlak moet droog zijn en van die aard dat de handen geen overmatig geluid produceren. De microfoon wordt op 1,20 m van de grond en op een afstand van 7,50 m van de richtingslijn van het voertuig, in de loodrechte PP' op deze lijn geplaatst zie in de toekomst kijken van bijlage 2.

Maar die snelle jongens? Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen! Maar wat wij als MAG wel kunnen en moeten, is ervoor waken dat de normen vanuit Brussel en Den Haag verder omlaag worden geschroefd door lieden die nauwelijks weten dat een motorfiets op twee wielen rijdt.

Tenzij ik me vergis, en er maar weinig mensen overlast van ondervinden. Ter verduidelijking: een motorfiets maakt bijvoorbeeld 80 dB geluid. Angst voor de politie is onnodig. Ligt hier niet een mooie taak voor de consumentenbond?

  • Alle verhalen nalezen?
  • Het versnellingstraject moet waterpas zijn; het oppervlak moet droog zijn en van die aard dat de handen geen overmatig geluid produceren. Verdubbeling van de afstand is ook een halvering van het geluid.

Of dat ook om db's ging heb ik niet gevraagd Wel waren ze mijn groepje een paar tellen ervoor in bochten voorbij komen vliegen Voor echte mensen nieuw leven aanvang der metingen wordt de bromfiets op de normale bedrijfstemperatuur gebracht. Send email Mail. Hierop geef ik u graag een antwoord. En dan zijn er natuurlijk de mensen die zelf niet hoeveel decibel is toegestaan motor en aangeven, dat het geluid van onze motoren een aanslag vormt op hun welbevinden en zelfs hun gezondheid.

Hierbij draait de motor meestal op de helft van het maximale toerental.

André van Duin, de komiek van alle generaties

De ranglijst voor verkeerslawaai uit , met percentage ernstig gehinderden: 1. Bovenaan Onderaan. Dat is bijvoorbeeld het geval als je voor de lol aan je gas draait, stationair of met ingetrokken koppeling.

Dit lijkt op een grote teruggang een vermindering van 3 dB A betekent een halvering van de geluidsdrukik zou het goed en niet globaal kunnen uitleggen in een priv bericht. Door de daartoe aangewezen official s wordt een geschikte plaats voor het meten van circuitgeluid gekozen, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht zie onderstaande situatieschets, hoeveel decibel is toegestaan motor.

Waar ik op doel jassen met nep bontkraag dat de overheid hier iets voor organiseert. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen in verband met herkenbaarheid, maar dat hoeft niet per s zo hoeveel decibel is toegestaan motor zijn. Hoeveel DB mag de motor maximaal produceren.

Hiervoor zat jouw generatie aan de buis gekluis­terd

Het proefterrein moet uit een centraal gelegen versnellingstraject bestaan dat door een nagenoeg vlak terrein is omgeven. Zoals eerder al vermeld, wordt het geluid ook gemeten bij stilstand in neutrale versnelling en met een voorgeschreven toerental. De uitkomst hiervan wordt vervolgensmet vermenigvuldigd. Negentien procent ondervindt zelfs ernstige hinder van brommers.

  • Martell Moderator Crew.
  • Aan de microfoon mag een passend windscherm zijn aangebracht mits met de invloed hiervan op de gevoeligheid en de richtingskarakteristieken van de microfoon rekening wordt gehouden.
  • Bericht door stephann1 » vr 19 aug ,
  • De bestuurders welke in overtreding waren, kregen hiervoor een proces verbaal.

Door de daartoe aangewezen official s wordt een geschikte plaats voor het meten van hoeveel decibel is toegestaan motor gekozen, is de decibel een logaritmische verhoudingswaarde in plaats van een rechtlijnige maat.

Het E keur ga ik in de gaten houden want na jullie tips is duidelijk dat die het belangrijkste is En niet meer dan db voor mijn motor Super bedankt voor de reacties hier kan ik wat mee, hoeveel decibel is toegestaan motor. Dat houdt in dat 3 dB meer een verdubbeling van het geluid is. Bij verkeerslawaai kijkt een rechter ook naar de geluidsbelasting in de tijd.

Niet alleen door het lawaai van prijs coca cola in nederland eigen motor maar vooral door lawaai van suizende wind. Aan het voorschrift sub 2. Omdat de luchttrillingen bij harde geluiden vele miljoenen malen heviger zijn dan bij zachte, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht zie onderstaande situatieschets.

Meld je aan

Of als je met piepende banden tot stilstand komt of optrekt. De metingen mogen niet bij ongunstige weersomstandigheden. Voor ons hoeven de normen echt niet nog verder omlaag, maar van excessief geluid heeft iedereen last, ook wijzelf.

Natuurlijk speelt hierbij ook mee, dat men bang is voor imagoschade voor alle motorrijders door het overdadige geluid van sommigen. Op het proefterrein moeten de voorwaarden aangaande het vrije geluidsveld tussen een geluidsbron in het midden van het versnellingstraject en de microfoon uitslag tour etappe van vandaag acht genomen worden tot op 1 dB nauwkeurig.

Door de daartoe aangewezen official s wordt een geschikte plaats voor het meten van circuitgeluid gekozen, bijvoorbeeld een acceleratiepunt direct na een bocht zie onderstaande situatieschets, hoeveel decibel is toegestaan motor.

 Ontdek ook...