Totaal energieverbruik nederland cbs

18.09.2019
Auteur: Geurt

Toelichting m. Van het totale verbruik van hernieuwbare energie van ongeveer petajoule in was ruim 12 petajoule bestemd voor vervoer.

Share of renewable energy in gross final energy consumption. Gezamenlijk waren de drie fossiele bronnen vorig jaar goed voor 90 pr ocent van het energieverbruik, 2 pr ocent minder dan in Deze daling komt vooral doordat de hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare bronnen groeide, van bijna 3 procent in tot 12 procent in Elektriciteitsverbruik en economische groei Tot en met steeg het elektriciteitsverbruik elk jaar harder dan de economie.

Het verbruik van zonne-energie elektriciteit en warmte groeide in naar 9 petajoule PJ. U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator.

Onze huishoudelijke apparaten hebben elektriciteit nodig. De productie per jaar wordt omgerekend naar het aantal uren dat de windmolen op vol vermogen zou draaien. Nucleaire centrales kerncentrales wekken elektriciteit op met de warmte die vrijkomt bij splitsing van atoomkernen in een kernreactor. Het energieaanbod in Nederland wordt bepaald door zowel de winning, uitvoer, in n keer of in delen, zodat stamgasten niet hoeven mis te grijpen. Van het verbruikte aardgas komt het grootste deel uit Totaal energieverbruik nederland cbs bodem.

De wind waait een deel van die uren en soms ook maar een beetje.

In daarentegen werd de daling gecompenseerd door meer import van stroom. De actuele indicatorversie met recentere gegevens kunt u via deze link bekijken.
  • Toelichting m. In de EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit is vastgelegd dat 14 procent van het bruto energetisch eindverbruik van energie in afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen.
  • De kerncentrale Dodewaard ging in dicht. Sociaal-Economische Raad, Den Haag.

Totale energieverbruik bijna gelijk gebleven

Voor de meeste jaren is er een klein verschil van gemiddeld 0,3 procent tussen aanbod en verbruik van elektriciteit. Autogas lijkt definitief uit de gratie te zijn met een verbruik van  miljoen kg het laagste verbruik ooit. U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. Het elektriciteitsgebruik is nu 16 keer hoger dan in figuur 2. Eurostat a.

Schatting gebaseerd op een groot aantal zeer accurate metingen, waarbij representativiteit van de gegevens vrijwel volledig is. Voor de meeste jaren is er een klein verschil van gemiddeld 0,3 procent tussen aanbod en verbruik van elektriciteit? Nederlandse energiehuishouding NEH korte onderzoekbeschrijving, totaal energieverbruik nederland cbs. Het verbruik van biobrandstoffen voor vervoer steeg in met bijna 3 petajoule en kwam daarmee weer terug op het niveau van StatLine: Elektriciteitsbalans; aanbod en verbruik.

Productie van elektriciteit naar energiebron Bron: Achtergrondpublicatie Elektriciteit totaal energieverbruik nederland cbs Nederland. Het verbruik van kerosine voor internationaal vliegverkeer steeg huis verkopen en terugkopen telegraaf 2,8 procent ten opzichte van naar recordhoogte.

Steenkoolverbruik terug op oude niveau

Tussen en groeide het elektriciteitsverbruik gemiddeld 1,5 procent per jaar. Geografisch verdeling Nederland Andere variabelen Er zijn gegevens voor de diverse energiebalansposten zoals: winning, energie-aanvoer, energie-aflevering, energieverbruik, totale productie, omzettingssaldo, invoer, uitvoer per bedrijfstak. Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, indicator , versie 21 , 8 augustus In  is in Nederland 10 procent meer elektriciteit uit hernieuwbare bronnen opgewekt dan een jaar eerder: 17 miljard kilowattuur kWh tegen 15 miljard kWh in

Centrale productie van elektriciteit betreft de productie van elektriciteit door thermische of nucleaire centrales die regulier leveren aan het landelijke hoogspanningsnet, totaal energieverbruik nederland cbs. Referenties CBS a. Aanbod en verbruik van energiedragers in Nederland, Indicator 8 augustus Energieprijzen en wereldolieprijs.

Exclusief vervoer op het eigen bedrijfsterrein; 2.

Energieverbruik per energiedrager. Hernieuwbare energie. Het Nederlandse energieverbruik is in bijna gelijk aan het verbruik in Het huidige kabinet had in het regeerakkoord afgesproken om te streven naar 16 procent in VVD en PvdA, Revisie energiebalans

In Nederland wordt elektriciteit vooral geproduceerd door verbranding van fossiele brandstoffen. Wel wordt over het hele jaar genomen net zoveel elektriciteit opgewekt als men gebruikt. Ontwikkeling Nederlands elektriciteitsverbruik Elektriciteitsaanbod Het aanbod is de som van productie en invoer, verminderd met de uitvoer, totaal energieverbruik nederland cbs.

Eurostat b. Nederlandse energiehuishouding NEH. Hernieuwbare totaal energieverbruik nederland cbs. Exclusief vervoer op het eigen bedrijfsterrein; 2. Centrale productie van elektriciteit betreft de productie van elektriciteit door thermische of nucleaire centrales die regulier leveren aan het auto inruilen en geld toe krijgen hoogspanningsnet.

You are here

Elektriciteit in Nederland. Er waren op 1 januari in totaal windmolens in bedrijf, waarvan op de Noordzee met een vermogen van MW zie tabel 2. CBS b.

Revisie energiebalans CBS, b. Verbruik van hernieuwbare energie Indicator 19 juli Het verbruik van motorbrandstoffen voor het wegverkeer is in  scheikunde examen havo onderwerpen gestegen tot 10,7 miljard kg.

In totaal energieverbruik nederland cbs EU-Richtlijn Hernieuwbare Energie uit is vastgelegd dat 14 procent van het bruto energetisch eindverbruik van energie in afkomstig moet zijn van hernieuwbare energiebronnen.

 Ontdek ook...