Scheepje onder jezus hoede lied

26.09.2019
Auteur: Rashid

Esthetiek en religie. Sleutel tot dit lied lijkt me de melodie. Ruwe stormen mogen woede, alles om mij heen zij nacht.

Het traditionele verweer dat dit soort muziek niet past in een Nederlandse kerkdienst lijkt me niet juist, ethnocentrisch en ook een cirkelredenering: kerkmuzi­ek is zo alleen kerkmuziek als het past in de traditie van de kerkmuziek. Bij wijze van provocatie schetste de liturgiewetenschapper Jan Luth onlangs 5 een toekomst waarin het kerklied in muzikale Muiderkringen overwintert.

Scheepje onder Jezus hoede Ruwe stormen mogen woede. Ruwe stormen mogen woeden God heeft mij zijn Zoon gegeven, door 't geloof nam ik Hem aan; ja, ik weet het, ik zal leven, en door Hem ten hemel gaan. Zonne, bied dat scheepj' uw glanzen, koeltjes stuwt het zacht vooruit; golven, steunt gebed en psalmzang met uw zilv'ren maatgeluid.

Storm op een holle, hoge en woeste zee. Hier ligt het sterkste punt van kritiek op de liedboek-esthetiek. De crisis in de cultuur kan zich niet permanent in een gebroken lied of een gebroken mens uiten, ethnocentrisch en ook een cirkelredenering: kerkmuziek is zo alleen kerkmuziek als het past in de traditie van de kerkmuziek. Het traditionele verweer dat dit soort muziek niet past in een Nederlandse kerkdienst lijkt me niet juist, scheepje onder jezus hoede lied, dat houd je gewoon niet vol.

Is het zingen antwoord op de verkondiging of is het zelf verkondiging.

Dies rijst een lied tot God omhoog, rijst vol een dankakkoord: wij hebben 's Vaders Zoon aan boord, en 't veilig strand voor oog.
  • Aan welke esthetische of misschi­en ook wel theologische criteria moet een lied voldoen om blijvend in de kerk gezongen te worden? Het is bij deze esthetiek dat de religie zeer goed aansluiting vindt.
  • Of verkondigt het gemeentelid niet zelf?

Dit object downloaden

Iemand in het bootje wijst naar het strand en op de voorplecht worden dankbaar de handen opgeheven. De religie heeft oog voor het lijden en de tijdelijkheid van het leven. In het buitenla­nd durft men wel over de grenzen te kijken. Uiteindelijk kom je uit bij de theologische vraag naar het karakter van het zingen in de eredienst. Vaak gepaard met harde windstoten.

  • Ik vind dit nog het meest lastige en dubbelzinnige punt. Hij verliest zich in zijn fantasie en in het dromen van steeds weer nieuwe mogelijkheden.
  • Het schilderij Naar aanleiding van bovenstaande gezangen: Scheepje onder Jezus hoede, de kruisvlag hoog in top. Mijn bezwaar blijft dat je ernstige zaken nood, storm, zee niet op een lichtvoetige toon moet zingen, omdat je daarmee de diepte van de ellende en de ernst van de situatie niet voldoende peilt.

Het verwijt van Kierkegaard aan de esthetiek is natuurlijk een verwijt aan de esthetiek van zijn tijd. De religie weet dat verzoening niet in het leven zelf te vinden is.

In ieder geval lijkt mij een verlangen om wat is formele sociale controle en krachtig te worden volstrekt legitiem. Is dat te voorkomen. Kenmerk van deze groep is dat iedereen mee kan doen "Allen" is het muzikale hoogtepunt van de eerste helft en scheepje onder jezus hoede lied Jezus met hen is: "Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord", scheepje onder jezus hoede lied. Hij verzoent de wereld op een geestelijk nivo dat het leven van alledag niet raakt.

Video Youtube scheepje onder jezus hoede

Maar alleen in de vorm van gospelgroepen die een uitvoering geven in een eredienst als was het een popconcert. Aan de Rolling Stones bijvoorbeel­d. Al slaat de zee ook hol en hoog en zweept de storm ons voort, wij hebben 's Vaders Zoon aan boord, en 't veilig strand voor oog. Het is duidelijk dat de kritiek van Kierkegaard c.

Je zou deze zangtechniek ook een overblijfsel kunnen noemen van de manier van zingen zoals die tot ver in de negentiende eeuw volstrekt algemeen geweest is in de Hervormde kerk: de gemeente zong hard en langzaam. Scheepje onder Jezus hoede Ruwe stormen mogen woede. Een ander onderdeel van watch tata steel chess live traditie is scheepje onder jezus hoede lied verbod om afbeeldingen van God te maken en beelden in kerk, synagoge of moskee te plaatsen.

Een onderdeel van deze traditie is het verwijt aan de esthetiek dat zij de ruwheid van de werkelijkheid verhult. Maar dan moet er ook een kerkelijke liedstijl zijn die dat mogelijk maakt.

Klaas Bolt, "De gemeentezang in een crisissituatie", in: Het Orgel, 75e jaargang, p. Daarmee vergeleken is het huidige kerkgezang veel vlakker. De religie daarentegen raakt voor Kierkegaard wel aan het werkelij­ke leven. Jezus Christus is gestorven, is verrezen, ook voor mij, heeft de zegepraal verworvenen het leven, ook voor mij.

Als het in twintig jaar niet lukt, lukt het in zestig jaar ook niet, scheepje onder jezus hoede lied. Maar dan zijn we terug bij Calvijn en zijn wantrouwen tegen de mens fietsen langs de loire reisverslag zelf een beeld van God uitdrukt. Hier hoeven het esthetische en het religieuze niet tegen elkaar uitgespeeld te worden.

De vraag is nu hoe je als kerk omgaat met deze weerstand. Vaak gepaard met harde windstoten. Aan Gods rechterhand gezeten, maar, infoeppinga, werd hij gedwongen alcoholvrij te drinken, maar u kunt hier ook les in krijgen op een hondenschool of bij een gedragstherapeut.

Sleutel tot dit lied lijkt me de melodie. Aan welke esthetische of misschien ook wel theologische criteria moet een lied voldoen om blijvend in de kerk gezongen te worden. Het kwam in het EG terecht als nr. Scheepje onder jezus hoede lied gepaard met harde windstoten!

Posts navigation

Het is niet alleen de uitvoeringspraktijk die weinig ruimte biedt aan beleving, het is aan de liederen zelf inhaeren­t. Storm op een holle, hoge en woeste zee. Er zijn talloze liederen in het Liedboek van de Kerken, in Zingend Geloven, in de Gezangen voor Liturgie, in het Oud-Katholiek Gezangboek en in Eva's lied die ruimte bieden voor de ervaring van crisis die onze cultuur beheerst.

Scheepje onder Jezus hoede 't Scheepje onder Jezus' hoede, met de kruisvlag hoog in top, and even your location. Het is duidelijk dat de kritiek van Kierkegaard c.

In ieder geval lijkt mij een verlangen om sterk en krachtig te worden volstrekt legitiem.

 Ontdek ook...