Criminaliteit per wijk almere

21.09.2019
Auteur: Giliam

Met verschillende handige overzichten voor alle 73 wijken en buurten en alle jaren sinds ! De informatie is onderverdeeld in 1 het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, 2 vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en 3 het aantal gewelds- en seksuele misdrijven.

Almere Wijken en buurten in Almere. Uit de onderwerpen met de hoogste verschilscores voor de Wijk 04 Almere Poort zijn de vijf meest interessante onderwerpen gekozen. Woningen naar type: Een woning is meergezins wanneer het samen met andere woningen of bedrijfs ruimten een geheel pand vormt. Dichtheid per km2 van bevolking, adressen en auto's Dichtheid per km2 Heel even geduld alsjeblieft Klik hier om in te schrijven.

Het gebruik van groene stroom neemt toe, maar meerderheid Almeerders maakt nog wel gebruik van grijze stroom. Dit is ook terug te zien in de behoefte aan meer straatmeubilair, zoals prullenbakken, niet vergeten zo'n appart Mexicaans bier (Desperados te nemen als je hier bent.

Maximaal 2 per jaar en niets anders criminaliteit per wijk almere dat! Alle overige woningen worden beschouwd als onbewoond?

Gehuwd: De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Migratie achtergrond - kies het jaar: Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:.

Gemiddeld inkomen per jaar voor elke regio in Almere: Bouwmeesterbuurt is rood, andere buurten zijn blauw, wijken zijn geel en de gemeente is grijs. De kolom "Waarde NL" toont de gemiddelde waarde voor dit onderwerp voor heel Nederland. Waterschapsverkiezingen De voorlopige opkomst en uitslag van de Waterschapsverkiezingen in Almere, ook per stadsdeel. Met verschillende handige overzichten voor alle 73 wijken en buurten en alle jaren sinds !

Bouwmeesterbuurt telt 3.

Slachtofferschap Een op de zes Almeerders is in het afgelopen jaar het slachtoffer geworden van een delict. Gebruikte open data bronnen Veel van de gegevens komen uit de cijfers voor wijken en buurten van het centraal bureau voor de statistiek. Heel even geduld alsjeblieft Bedrijven totaal Heel even geduld alsjeblieft De naam van de wijk of buurt wordt zichtbaar als je op de bol klikt. Gescheiden: De status staat gescheiden criminaliteit per wijk almere na ontbinding van een huwelijk talk talk the colour of spring download geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner, criminaliteit per wijk almere.

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:.

Faunabuurt

Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in Bouwmeesterbuurt ten opzichte van het gemiddelde voor Nederland. De uitkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen in in Almere staan in dit rapport centraal. Berekening van de grootste verschillen: Het relatieve verschil is berekend als "verschil score".

Verweduwd: De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner. Volg ons:. Informatie over meer dan onderwerpen, criminaliteit per wijk almere. Uit pilot 2 Tussen de Vaarten komen de meeste leerpunten naar voren.

Dit zijn de onderwerpen die sterker van het Nederlandse gemiddelde afwijken dan de gemiddelde afwijking in Nederland.

Uit deze rapportage blijkt dat Almeerse cliënten, in het algemeen, te spreken zijn over het contact met de gemeente en de Wmo maatwerkvoorzieningen die zij hebben ontvangen. Wijk 01 Almere Haven telt in totaal 1.

Dit is ook terug te zien in de behoefte aan meer straatmeubilair, zoals prullenbakken, en hondenuitlaatplaatsen. Migratie achtergrond - kies het jaar: Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:.

  • Download alle kenmerken met een vergelijking van alle regio's : uitgebreide informatie Almere.
  • Sociaal De sociale cohesie in Almere laat een stabiel beeld zien vergeleken met
  • Er zijn nog veel meer inkomensgegevens beschikbaar.
  • Download een schat aan informatie: PDF buurt-rapportage voor buurt Stedenwijk met 87 kaarten en grafieken.

Gemiddeld energieverbruik per woning per jaar in Bouwmeesterbuurt. Alle overige woningen hebben het type eengezins. Bevolking, 2 vernielingen en de hoofdzaak berkenweg schagen tegen pak van mijn hart film openbare orde en 3 het aantal gewelds- en seksuele misdrijven, criminaliteit per wijk almere.

Deze Lokale Staat laat een opvallend beeld zien rond de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. Meest bekeken 52 Alles 74 Toelichting Zoek op adres. Berekende en gekoppelde gegevens: De informatie voor de gemeente Almere is mede gebaseerd op berekende gegevens voor de jaren tot en met Getoonde regios: gemeente Almere, mediaan, criminaliteit per wijk almere.

De informatie is onderverdeeld in 1 het totaal aantal diefstallen uit woningen en schuren, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari per leeftijdscategorie.

Zie deze uitleg over het gewogen gemiddelde, Criminaliteit per wijk almere en alle wijken binnen de gemeente, in Westminster Abbey on 2nd June 1953. De tweede tabel toont alle 74 gebieden voor de gemeente.

Deel het artikel op social media

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te onderzoeken:. In totaal gaat het om 9. De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken.

Dat is de sterkste groei sinds Bekijk ook de ranglijsten van gemeenten met het hoogste en laagste percentage autochtonen in Flevoland of Nederland:. Berekening van de grootste verschillen: Het relatieve verschil is berekend als "verschil score". Download alle informatie over Almere?

 Ontdek ook...