Wie mag bsn vragen

12.09.2019
Auteur: Jorgen

Wij maken gebruik van verschillende soorten cookies, zodat onze website optimaal werkt en wij u beter van dienst kunnen zijn. Lagere regelgeving zoals declaratievoorschriften vormt géén wettelijke uitzondering.

Een verhuurder dient het BSN door te geven aan de belastingdienst voor huurtoeslag, maar mag dit niet vermelden in briefwisseling met haar huurders. Ze hadden indertijd een partner die dit vervolgens controleerde, hoewel ik altijd afvroeg hoe dat dan ging.

Met het BSN kan gemakkelijk een koppeling worden gemaakt tussen informatie uit verschillende bestanden. De zorgverlener controleert dit aan de hand van uw identiteitsbewijs.

Sinds is zij werkzaam bij IFK en schrijft en ontwikkelt zij daar lesmateriaal voor o. Dat btwnummer moet ik op facturen en op de website zetten. Maar als hij protesteert, vindt de beveiliging meestal dat hij zeurt.

Dank voor uw reactie. Werkgevers moeten het BSN van hun werknemers vastleggen in verband met bestrijding van zwartwerken. Geen noodzaak, NAW-gegevens. Als je dingen weigert om aan te schaffen of te doen als je wel je BSN moet afgeven benadeel je jezelf in veel gevallen.

Want hoe zit dat met het afgeven van uw paspoort of ID bij de receptie, wie mag bsn vragen.

Bij het inchecken bij het vander valk hotel in haarlem schreven ze mijn bsnnummer op. Maar zei dat op mijn salarisoverzicht vrolijk mijn BSN nummer ook staat.

In Nederland hebben we weer te veel partijen, die vaak ook nog eens niet door 1 deur kunnen. Het BSN is door de wet beschreven als een nummer om een persoon te identificeren en het BSN mag ook alleen worden gebruikt voor de uitvoering van die wet. Het kan ook een groot onderwerp zijn in de dagelijkse gang van zaken binnen uw organisatie.

Het gaat niet om detachering of verhuur van personeel. De vermelding van het BSN op het apotheeketiket heeft voor de patiënt geen toegevoegde waarde. Besloten kennisomgeving. De tracking cookies voor optimale functionaliteit kunt u weigeren als u dat wilt.

Het BSN is in de eerste plaats bedoeld voor het contact tussen u als burger en de overheid. Vaak is het niet nodig dat de gemeente uw BSN opneemt in aan u gerichte wie mag bsn vragen. Blijkbaar bestaat er op dit moment nog veel onduidelijkheid op dit punt. Succes met puzzelen.

Kinderopvangorganisaties moeten daarom het burgerservicenummer BSN van u en van uw kind in hun administratie opnemen. Daarmee staat ook vast dat jij de eigenaar bent van de motorfiets. Een kopie is daarvoor niet noodzakelijk. Het hoeft niet per c zo te zijn dat ze een eigen database hebben, wie mag bsn vragen.

Bijzonder persoonsgegeven?

Uit het huisregelement van het archief blijkt dat er om de persoonsgegevens wordt gevraagd voor statistische doeleinden, voor communicatie met de bezoeker en ter voorkoming van strafbare feiten. Op diezelfde factuur staan ook de adresgegevens en het rekeningnummer van de zelfstandige. Door uw BSN te gebruiken, weten uw zorgverlener en uw zorgverzekeraar zeker dat de factuur voor uw behandeling is.

De werkgever mag het BSN alleen gebruiken voor het in de wet genoemde doel van uitwisseling van loongegevens met de Belastingdienst.

Op die manier kan je jezelf beschermen. Bij de inschrijving van een kandidaat bij een uitzendbureau mag ook niet standaard gevraagd worden om plattegrond de lier zuid holland BSN. Dat kunt u vragen als deze gegevens niet kloppen, niet compleet zijn of niet meer ter zake doen. Algemene Voorwaarden         Privacyverklaring         Cookiebeleid. Is het op de rekeningen of ander gegevens door een ziekenhuis met vermelding van alle persoonlijke gegevens, incl, wie mag bsn vragen.

Gerelateerd

Karen Siemers schreef:. Beste Els, Dank voor uw reactie. Dus mag een hotel het niet. Organisaties die het burgerservicenummer BSN mogen gebruiken, mogen ook DigiD gebruiken, zoals de zorgverzekeraar. In de Uitvoeringswet AVG artikel 44 — nummering volgens consultatieversie van december staat precies hetzelfde als in de Wbp.

  • Een aardig compromis is het noteren van de laatste 4 cijfers van het BSN, zoals ik pas ergens zag, ik combinatie met de naam.
  • Hallo, ik zal het kort houden.
  • Grt Herman.
  • Die klacht heeft weinig zin : De BD gebruikt al jaren je BSN nummer als fiscaal nummer, en dat gaan ze niet veranderen.

Waar het mis gaat is bij het volgende: als ik de naam van de buurman opgeef, en ja hoor, maar als ik zijn BSN opgeef niet. Sinds 1 januari heeft de AP de bevoegdheid gekregen om boetes op te leggen als een organisatie zich niet aan de Wet bescherming persoonsgegevens houdt. Deze groep zelfstandigen krijgt een BTW-nummer van de belastingdienst dat gelijk is aan ziekte van lyme besmettelijk burgerservicenummer, wie mag bsn vragen.

Dan is het gebruik van het BSN niet noodzakelijk. Ik dacht zo dat die BSN-ongein wel een verkiezingspunt voor de piratenpartij zou zijn, die vis wil eten, arbeidsongeschikten en alleenstaande moeders. Ik help professionals van uitzenders en payrollers wie mag bsn vragen oplossingen te vinden voor specifieke problemen binnen de branche.

In de zorg is je BSN soms ook verplicht.

Reacties (2)

Daar moest de wet speciaal voor aangepast worden. Als anderen dus laster en smaad vertellen mag dat. Het BSN is een van deze gegevens.

Een kopie is daarvoor niet noodzakelijk. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Controle kinderopvangtoeslag Gaat uw kind naar een geregistreerd kinderdagverblijf, dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen.

 Ontdek ook...